Lanty utvecklas med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Vi ska skapa en e-handelsplattform speciellt anpassad för småskaliga matproducenter och hobbyhantverkare som underlättar deras administration och hantering av inkommande ordrar vid digital försäljning. Fokus är plattformen som verktyg och stöd för producenterna, inte i första hand en marknadsplats för konsumenterna. Målet med projektet är att ta fram en prototyp, eller MVP (Minimum Viable Product), för att kunna testa på marknaden. Plattformen ska stödja en redan befintlig och fungerande logistikkedja (reko-handeln) vilket gör plattformen skalbar utan att kräva enorma resurser. Projektet drivs det som ett projektstöd till företag. Projektägare är Digitalera AB.